Ulkeler

Botsvana Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Gaborone, Botsvana
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Botsvana Ülke Rehberi
Botsvana Ülke Rehberi
 
Botsvana Ülke Rehberi
 
Botsvana Ülke Rehberi
 
Botsvana Ülke Rehberi

Botsvana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde bulunan ve denize kıyısı bulunmayan kara ülkesi. Ülke güney ve güneydoğu bölümünde Güney Afrika Cumhuriyeti, kuzey ve batısında Namibya, kuzeydoğu bölümünde ise Zambiya ve Zimbabve ile komşu konumundadır. Ülkenin kuzey bölümünde, Kasane şehri yakınlarında dünyanın dört ülke sınırının kesiştiği tek nokta olarak kabul edilen, ancak söz konusu Botsvana, Zambiya, Zimbabve ve Namibya ülkelerinin sınır anlaşmaları ile sınırlarına karşılıklı olarak resmiyet kazandırmadıkları için kabul görmeyen bir sınır noktası mevcuttur. Bostvana, Afrika kıtası üzerinde demokrasi alanında en gelişmiş ülke olarak kabul görmektedir. 2011 yılında açıklanan İnsani Gelişme Endeksi verilerinde, Botsvana Afrika kıtasının güneyinde bulunan ülkeler içerisinde en yüksek verilere ulaşmıştır.

Ülke genelinde 2007 verilerine göre yetişkin nüfusun %24`si HIV virüsü taşımakta olup, bu oran dünya genelindeki en yüksek ikinci orandır.

Coğrafya

Botsvana kıta üzerinde 582.000 km²`lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Ülke genelinde 2 milyona yakın bir nüfus yaşamakta olup, bu veriler ile dünya üzerinde nüfus yoğunluğu az olan ve seyrek bir yerleşimi olan ülkelerden bir tanesidir. Afrika`nın çöllerinden biri olan Kalahari çölü, ülkenin güney bölümünde önemli bir kısmı kaplamaktadır. Bu bölümler Savan adı verilen geniş çayırlar ile kaplıdır. Ülkenin kuzeybatısında dünyada denize dökülmeyen iç deltalarından olan Deltası bulunmaktadır. Ayrıca Limpopo Nehri, Kuando Nehri ve Zambezi Nehri ülkenin diğer önemli nehirlerini oluşturmaktadır. Güney Afrika Platosu`nun bir parçasını oluşturan Botsvana, yüzey şekillerinin tepelik ve yer yer kırık olduğu güneydoğu kesimi dışında bir düzlük biçimindedir. En yüksek noktasını 1.489 m ile Tsodilo Tepelikleri oluşturmaktadır.

Ülkenin toplamda sahip olduğu 4.013 km`lik sınır hattının 1.360 km`si Namibya, 1.840 km`si Güney Afrika Cumhuriyeti, 813 km`si Zimbabve ve 1 km`den az olmak üzere de Zambiya ile oluşmaktadır. Ülke nüfusun büyük bir çoğunluğu ülkenin doğu bölümünde yaşamaktadır.

Ülke genelinde kurak ve yarı çöl iklimi hakim bir konumdadır. Sıcaklıklar yıl içerisinde yazın 35 °C, kışın ise 20 °C aralığında seyretmektedir. Özellikle kış aylarında ülke genelinde gece sıcaklıkları büyük oranda düşüş göstermekte olup, gece ile gündüz farklarının 20 °C kadar çıkabilme durumunda don oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Ülke yılın altı ila dokuz ayını kurak dönem olarak geçirmekte, en çok yağışlar Aralık ile Mart ayları arasında gerçekleşmektedir.

Ülke sınırları içerisinde birçok yaban hayvan bulunmaktadır. Filler, zürafalar, çeşitli antilop türleri, aslanlar, leoparlar, çitalar, su ve zebralar bu yaban hayatın bir parçası olarak Bostvana`da gözlemlenebilmektedir. Özellikle Okavango Deltası zengin yaban hayvan çeşitliliğine sahiptir.

Nüfus

Ülke toplamda 2.098.000 nüfusa sahip olup, etnik olarak aşağıda belirtilen gruplardan oluşmaktadır. 

Sotho-Tswana %75,5

Shona %12,4

San %3,4

Khoikhoi %2,5

Ndebele %1,3

Diğer %4,9, içerisinde %2 Avrupalı.

Ülkenin bağımsızlığını kazanması sonrası hızla artan nüfus, özellikle AIDS nedeniyle gerçekleşen ölümler nedeniyle önemli bir artışı beraberinde getirememiştir. 2008 yılında Zimbabve`de yaşanan kriz sonrası ülkenin nüfusu hızla artmış, o dönemde 800.000 Zimbabveli Botsvana`ya geçerek mülteci olarak yaşamını sürdürmüştür.

Dil 

Botsvana`nın İngilizce ve Setsvana olmak üzere iki resmi dili mevcuttur. Ülkenin parlamentoda konuşulan ve günlük gazetelerin dili İngilizce olup, orta öğretim seviyesinden itibaren dersler İngilizce öğretilmektedir. Halkın büyük çoğunluğu ise günlük hayatta Setsvana dili ile iletişim kurmaktadır. Öğrencilerin okula başladığı ilk öğretim seviyesinde dersler Setsvana dilinde verilmektedir.

Din

Ülke genelinde yerel dinlere inananların oranı nüfusun neredeyse yarısına denk gelmektedir. Botsvana`da halkın %49,2`si yerel dinlere inanırken, %29`u Hristiyan dininin Protestan mezhebine, %9`u Katolik mezhebine göre dini inançlarını yaşamaktadırlar. Avrupalılar tarafından misyonerlik faaliyetleri sonucu öğretilmeyen Afrika Hristiyanlığı dinine ise inananların oranı %12 civarındadır. Botsvana`da İslamiyet hemen hemen hiç görülmemektedir.

 Tarih

Botsvana`nın bağımsızlığını kazanmadan önce hakim olduğu bölgeler Bechuanaland adı ile anılmaktaydı. O dönemlerde Birleşik Krallık emperyalist güçlerinin kıtanın güneyinde ilerlemesi ve Boerlerin kurduğu Boer Cumhuriyetleri`nin bölgede art ardına kurdukları devletler ile sıkıntılı bir süreç yaşayan Batsvana halkı için bu durum bir tehdit oluşturmuş, bunun neticesinde güçlerini ve bölgelerini birleştirerek varlıklarını koruma yolunu seçmişlerdir. Birleşik Krallık hükumeti, Batsvana halkının birleşerek oluşturduğu bölgeyi 30 Eylül 1885 tarihinde himayesi altına aldığını açıklamıştır. Bu karar neticesinde yerel halk Boerlerin baskınlarına karşı İngiliz himayesini elde etmiştir. Britanya hükumetinin himaye altına alma kararının arka planında bölgede son dönemde yaşanan siyasi değişimler ve başta altın olmak üzere bölgede bulunan zengin yeraltı madenleri yatmaktaydı. Bölgede, 30 Eylül 1966 tarihinde Botsvana devletinin kurulması ile İngiliz hakimiyeti ve himayesi sona ermiştir. Botsvana bağımsızlığını kazandıktan sonra İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olmuştur.

Ekonomi

GSYİH (Nominal)                                       : 14,98 milyar ABD Doları

GSYİH (Satın alma paritesine göre)         : 32,67 milyar ABD Doları

Kişi başına düşen milli gelir                      : 16,800 ABD Doları 
                          
Büyüme hızı                                                 : % 7,7

Enflasyon (TÜFE)                                         : % 7,4

Dış Borç                                                         :1, 97 milyar ABD Doları

Dış Ticaret Hacmi                                        :10,74 milyar ABD Doları  

İhracat                                                            : 4,54 milyar ABD Doları 

 İthalat                                                           : 6,2 milyar ABD Doları

Başlıca ticaret ortakları                             : SACU ülkeleri (GAC, Lesotho, Namibya ve Svaziland), İngiltere, Zimbabve ve ABD

Başlıca ihraç malları                                  : Elmas, bakır ve nikel, et ve et ürünleri, soda külü

Başlıca ithal malları                                   : Makina ve elektrikli aletler, akaryakıt ve petrol ürünleri, motorlu taşıt araçları, gıda ürünleri, içecek ve tütün.

Siyasi Görünüm

Yaklaşık 600 bin kilometrekare yüzölçümüne, 2 milyon nüfusa ve satın alma paritesine göre kişi başına 16 bin ABD Dolarını aşan milli gelire sahip Botsvana, Sahra Altı Afrika’da Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte yaşam standardı en yüksek ülkelerdendir. 

Siyasi ve ekonomik alanlarda önemli sorunları bulunmayan ülke için öncelikli konular, gelir dağılımındaki adaletsizliklerden kaynaklanan fakirlik ve nüfusun önemli bir bölümünü etkileyen HIV/AIDS salgınıdır. Botsvana’da resmi makamların tahminleri 15 yaşın üzerindeki her altı Botsvanalı’dan birini HIV (+) olduğu yönündedir. Bununla birlikte Botsvana Afrika kıtasında halka ücretsiz antiretroviral ilaç dağıtan ve devlet hastanelerinde ücretsiz HIV testi sağlayan ilk ülkedir. 

Ülke çok partili demokratik bir rejime sahiptir. Demokrasi deneyimi uzun ve kesintisizdir. Bağımsızlığın kazanıldığı 1966 yılından beri seçimler muntazam olarak yapılmakta ve seçim sonuçlarına saygı gösterilmektedir. Seçimler sonucu Parlamento üyeleri yenilenmekte, iktidar ve Devlet Başkanı değişmektedir. 

Botsvana Anayasası, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini teminat altına almıştır. Devlet, temel hak ve özgürlükleri gözetmekte, yargı bağımsızlığına saygı gösterilmektedir. Botsvana, insan haklarına saygı alanında Afrika ülkeleri arasında örnek bir konumdadır. 

Yürütme erki Devlet Başkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Başbakanlık makamı bulunmamaktadır. Devlet Başkanı aynı zamanda hükümetin başkanlığı görevini de yürütmekte olup, Parlamento tarafından beş yıllığına seçilmektedir. Bakanlar Kurulu üyeleri Devlet Başkanı tarafından atanmaktadır. Botsvana Anayasasına göre Devlet Başkanları en fazla iki dönem görev yapabilmektedir. 

Parlamento Ulusal Meclis ve Reisler Meclisi’nden oluşmaktadır. 

Beş yıl süreyle görev yapmak üzere 63 üyeli Ulusal Meclis’in 57 üyesi halk tarafından seçilmekte, diğer üyelerin dördü çoğunluğa sahip parti, biri Devlet Başkanı, diğer biri ise Başsavcı tarafından atanmaktadır. Parlamento seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır. Seçimlere katılma konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmayan Botsvana’da seçmen yaşı 18’dir. 

Reisler Meclisi, bölgesel grupların temsil edildiği Reisler Meclisinin yetkileri semboliktir. 

Botsvana Demokratik Partisi (BDP) bağımsızlığın ilanından beri iktidardadır. 16 Ekim 2009 tarihinde yapılan son seçimlerde Parlamento’daki 57 sandalyenin 45’ini Devlet Başkanı Seretse Khama Ian Khama’nın partisi BDP kazanmıştır. Muhalefetteki Botsvana Ulusal Cephesi (BNF), Botsvana Kongre Partisi (BCP) ve Botsvana İttifak Hareketi (BAM) sırasıyla altı, dört ve bir sandalye kazanmış, ayrıca bir bağımsız aday Parlamento’ya girmiştir. 

Bir sonraki genel seçimlerin Ekim 2014’te gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Devlet, temel hak ve özgürlükleri gözetmekte, yargı bağımsızlığına saygı gösterilmektedir. 1965 yılı Mart ayında kabul edilen ve 30 Eylül 1966 tarihinde yürürlüğe konulan Anayasa ile yönetilen ülkede Roma hukuku esasına dayanan Hollanda hukuk sisteminin bir benzeri ile yerel kabile hukuku birlikte uygulanmaktadır. Kanunların anayasal denetimi yalnızca yorum ve açıklama getirme şeklinde kısıtlanmış olup, uluslararası ceza hukukunun yerel hukuka üstünlüğü bazı çekincelerle kabul edilmektedir. Adli örgütlenme yapısına göre ülkede bir Yüksek Mahkeme ve Yargıtay, her idari bölgede Sulh Mahkemeleri (Magistrates’ Court) bulunmaktadır.

Botsvana Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Osetya Ülke Rehberi
Osetya Ülke Rehberi
Kafkas sıradağlarının kuzey ve güney yamaçlarına yayılmış dağlık bir bölge olan Osetya, kuzeyde Stavropol Kray (Rusya Federasyon), doğuda Çeçen ve İnguş Cumhuriyetleri, batıda Kabartay-Balkar Cunhuriyeti ve güneyde de Gürcistan`la komşudur. Tarihsel ve kültürel olarak hemen hemen bütünlük arz eden tek bir ülke olan Osetya, Büyük Kafkaslar`ın ikiye böldüğü iki parçadan oluşur: Kuzey Osetya ve Güney Osetya.
Türkmenistan Ülke Rehberi
Türkmenistan Ülke Rehberi
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan`la çevrilidir. Türkmenistan kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarken, kışları ise -25 dereceye kadar düşmektedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Türkmenler, günümüzdeki 7 Türk Devleti’nden biridir ve TÜRKSOY’un üyesidir.

Haritada Botsvana

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları