Sehirler

Kahramanmaraş Şehir Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Kahramanmaraş, Türkiye
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Şehir Ara

Kahramanmaraş Şehir Rehberi
Kahramanmaraş Şehir Rehberi
 
Kahramanmaraş Şehir Rehberi
 
Kahramanmaraş Şehir Rehberi
 
Kahramanmaraş Şehir Rehberi

Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan ve bir kısmı bu bölgelere ait olan Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı` nda işgale direnişi nedeniyle İstiklal Madalyası verilen tek şehirdir. Dövme dondurmasıyla meşhurdur. Kahramanmaraş`ın dövme dondurması yerel şirketlerin azmi ve katkısıyla ünü tüm dünyaya yayılmış ve birçok dünya şehirlerinde dondurma şubeleri açılmıştır. Japonya`dan ABD`ye, Avustralya`dan Dubai`ye kadar birçok ülkede şehrin ve dondurmanın yerel firmalarca tanıtımı yapılmaktadır. Kahramanmaraş, mağaraları Eshab-ı Keyf Külliyesi, yaylaları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağlarında da sürdüğünü göstermektedir. Şehri Hititler kurmuşlardır. Daha sonra Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır.

Dünyanın sayılı madalyalı şehirlerinden biri olan Maraş`a Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973` den itibaren TBMM tarafından Kahramanlık ünvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.

Kahramanmaraş ilinde, genel olarak denize uzaklık ve yükselti nedeniyle, değişikliğe uğramış karasallaşmış bir Akdeniz iklim tipi egemendir. İlde yazlar sıcak ve kışlar soğuk geçer.

Maraş kurtuluş savaşının başladığı yer, Türk milletinin dirilerek ayağa kalktığı, silkinip kendine geldiği, işgal ordularına karşı başkaldırıldığı öncü bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız işgalcilere karşı verdiği yerel mücadeleden dolayı TBMM tarafından istiklal madalyası verilen tek ildir. Yine bu kararla Maraş olan eski adı, Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir. Ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Maraş halkı için, kelimatları lisan-ı Türkidir ve ekseriya halkı Türkmendir der. Maraş ve çevresi başta Oğuzların Avşar, Bayat ve Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun tamamı mevcuttur. İlin %84`ten fazlasını Türk`ler, %13`ünü Kürt`ler ve %3`ünü Kafkas kökenliler oluşturur.

İlçeleri Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu`dur.

Kahramanmaraş, 400 Bin`i aşan Merkez Nüfusuyla Türkiye`nin 16.Büyük kentidir. Aynı zamanda Kahramanmaraş, Türkiye`de Toplam Nüfusu 1 Milyonun üzerinde olan 19 İl`den biridir. Günümüzde Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi olmayı bekleyen illerdendir.

Tarihçe

Bir kentin adının yazılı olduğu dönem, kentin geçmiş kültürüne ait yapıt ve eşyaların bulunduğu müze, yazılı ve tarihi kaynaklarda kent hakkında verilen bilgilerin yazıldığı tarih gibi belirgin kaynaklar, o kentin geçmişe olan derinliği hakkında doğru bilgileri verecek olan belgelerdir. Bu ölçütler çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında; Maraş`ın, bugünkü ismi ile Kahramanmaraş`ın, çok eskiye dayanan tarihi, önemli bir kent olduğunun göstergesidir. Bu kentin en az 3 bin yıl öncesine kadar bilinen bir adı, 7 bin yıl öncesine kadar bilinen bir tarihi vardır.

Maraş kentinin adı ile ilgili en eski, en önemi yazılı kaynaklar; M.Ö. 9. yüzyıldan başlayıp 8. yüzyılın sonlarına kadar takip edilebilen Asur metinleridir. M.Ö. 9. yüzyıl ortalarına rastlayan Asur Krallarından Tiglatplazer zamanından itibaren başlayıp, II. Sargon zamanına yani M.Ö. 8. yüzyıl sonlarına kadar hüküm süren kralların her yıl Anadolu`ya yaptıkları askeri seferlerden söz edilen yıllıklarda, GURGUM krallığı ve bu krallığın başkenti MARKAS veya MARKASY`den söz edilmektedir.

Maraş adının Hititlerden geldiğini doğrulayan Asur kaynaklarında da şehrin adı Markaji şeklinde ifade edilmektedir. Asur kralı Sargon zamanından kalan Boğazköy yazıtlarında Maraş`ın adı yer almaktadır. Geç Hitit Devleti`nin önemli merkezlerinden biri olan Maraş`ın adı bu dönemde Gurgum olarak belirtilmektedir. Milattan Sonra (İ.S.) I.yüzyılda Roma İmparatorluğu bölgeyi ele geçirince Maraş`ın adı Germanicia olarak değiştirilmiştir. Roma ve Bizans İmparatorluğu döneminde bu adla anılan şehir, Müslümanlar tarafından fethedilince ilk şekli olan Maraj ismi kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesinde “j” harfi olmadığından şehrin adı Mer`aş şeklinde yazılmıştır. Bu görüşlerin yanı sıra Maraş adının Arapça “zelzele-titreme” anlamına gelen “Re`aşa” fiilinden türeyerek “Meraş” şeklinde yazıldığı da ifade edilmektedir. Osmanlılar döneminde, bölgede Dulkadiroğulları Beyliği`nin kurulmasından dolayı şehrin adı, Zülkadir şeklinde de yazılmıştır.

Maraş adının nereden geldiği ve anlamının ne olduğuna dair birkaç görüş ileri sürülmektedir. Tarihçi Herodot, Maraş şehrini Hitit komutanlarından Maraj adlı bir askerin kurmasından dolayı şehre Maraj adı verildiğini belirtmektedir. Şehrin adı, Hititlerden kalan yazıtlarda Maraj ve Markasi şeklinde geçmektedir. Maraş kentinin eski ve köklü bir yerleşim yeri olduğunun en önemli göstergelerinden biri olan; bir kısmı Türkiye`nin değişik müzelerinde, bir kısmı da Kahramanmaraş müzesinde bulunan kültürel kalıntılardır.

Halen İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi`nde sergilenen Maraş Aslan`ı nadide eserlerin başında gelir. Bazalt`tan yapılmış bu Aslan, kayıtlara göre Maraş Kalesi`nde bulunmuştur. Sanatsal özellikleri ile bu Aslan, tam bir Hitit eseridir. Bu heykelin en dikkat çekici tarafı ise; üzerinde yer alan Hitit hiyeroglifi ile yazılı uzunca bir metindir. Bu metin; Maraş tarihinin önemli bir bölümüne ışık tutmaktadır. M.Ö. 9 yüzyıl`da kenti yönetmiş olan Kral Halparunda`nın, bu yazıtta, kendi soyunun, babasının, dedelerinin ve geçmiş kralların adlarını yazarak kraliyet geçmişi hakkında bilgi vermektedir.

Maraş`ta bulunmuş olan en zengin arkeolojik malzemelerin mezar taşları olduğu görülmektedir. Maraş`ta bulunmuş olduğu halde dışarıdaki müzelerde sergilenen birkaç önemli eserden birisi, Paris Louvre Müze`sinde, birisi İstanbul Arkeoloji Müze`sinde sergilenmektedir.

Heykel grubu içerisinde bulunan eserlerden; Maraş`ta yaşayan Hitit halkının güçlü bir aile yapısının olduğu, okuma yazmanın, ticaretin, bilgi edinmenin önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Günümüzde de Kahramanmaraş halkının okumaya meraklı olması, ilin eğitim seviyesinin yüksek olması ilginç bir durumdur.

Kentin tarihi ile ilgili en geçerli kaynaklardan ve belgelerden birisi de yazılı belgelerdir. Yukarıda sözü edilen; gerek mezar taşları, gerekse Maraş Aslan`ı ve M.Ö. 1370-1335 yılları arasında hüküm süren Hitit Kralı I. Şuppililuma`nın Karkamış Kralı ile yaptığı anlaşma, bu yazılı belgeler arasındadır.Öteden beri kesintisiz bir yerleşim merkezi olan ve her dönemde önemini koruyan, Gurgum Krallığına başkentlik yapmış olan Maraş, bu önemini belki de coğrafi konumundan almakta idi. Sırtını bir yandan Toroslar`a veren, önünde, içerisinden nehirlerin, çayların aktığı mümbit alüvyon bir ovanın bulunması , doğudan batıdan, güneyden gelen yolların kavşağında yer alması Maraş`ı geçmişten bu yana devamlı önemli kılmıştır.

Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağlarında da sürdüğünü göstermektedir. Şehri Hititler kurmuşlardır. Daha sonra Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır. Dünyanın sayılı madalyalı şehirlerinden biri olan Maraş`a Kurtuluş Savaşı sırasında halkın   gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973`den itibaren TBMM tarafından Kahramanlık unvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

11. yüzyılın sonlarında Anadolu`ya kesin olarak yerleşen Türklerin egemenliğinde kaldı. 1243`te Moğol İşgaline uğrayan Maraş,II.Anadolu Beylikleri devrinde Dulkadiroğulları`nın oldu.1516`da Osmanlı egemenliğine geçen Maraş, 1516-1919 yılları arasında Osmanlı egemenliğinde kaldı.Mütareke Döneminde önce İngilizler, sonra Fransızlar tarafından işgal edildi.

Kurtuluş Savaşı dönemi: 
Kahramanmaraşın kurtuluş savaşındaki yeri Kurtuluş Savaşı, özellikle Türk-Fransız Cephesi ve Maraş Savunması makalelerinde anlatılmaktadır.

Cumhuriyet dönemi: 
Maraş Olayları Alevi-Sünni çatışması olarak tarihe geçmişti. Olaylar 12 Eylül öncesi yaşanan sol-sağ çatışmalarından etkilenmiştir. Resmi verilere göre 114-115 kişi ortada hiçbir sebep yokken öldürülmüştür. Bu sayı her iki tarafın toplam kaybıdır. Olaylarla ilgili mübalağalı rakamlar telaffuz edilmiştir. Bunu 5000`e kadar çıkartanlar olmuştur ama bu aslında doğru değildir. Bu olaylar tüm Türk halkına bir ders olmuştur. Kardeş kavgası acı bilançolar bırakmıştır.

İdari Yapı: 
2010 TUIK verilerine göre ilimizde merkez ilceyle beraber 10 ilce, 52 belde ve 476 köy vardir.

Coğrafya

Kahramanmaraş Coğrafik olarak  3/4 ü dağlarla kaplı, Büyük Çoğunluğu Akdeniz  bitki örtüsüne sahiptir. Akdeniz İkliminin yanı sıra Güneydoğu  Anadolu iklimi(Pazarcık İlçesi) Doğu Anadolu Karasal İklimi(Elbistan ve Afşin İlçesi) Akdeniz Yayla İklimi(Andırın ve Göksun İlçesi) görülmekte bu kadar farklı iklimlerin bir arada olması bitki çeşitliliğini   de beraberinde getirmektedir. Tabi ve bozulmamış bir coğrafya sahip olan Kahramanmaraş`ın  Karadeniz Bölgesini aratmayacak güzellikte birçok yaylası mevcuttur.

İlimiz 14.346 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye`nin 11. büyük vilâyeti durumundadır. 37-38 kuzey paralelleri ile 36-37 doğu meridyenleri arasında yer alır. Merkez ilçe deniz seviyesinden 568 m. Yükseklikte olup, ilin kuzey kesimleri oldukça dağlıktır. Yeryüzü şekilleri genellikle Güneydoğu Torosların uzantıları olan dağlarla bunlar arasında kalan çöküntü alanlarından oluşmaktadır. Arazi yüksekliği 350 metreden 3000 metreye kadar çıkan ilimizde geniş ovalar vardır. Bunlar; Gâvur, Maraş, Göksun, Aşağı Göksun, Afşin, Elbistan, Andırın, Mizmilli, Narlı ve İnekli Ovalarıdır.

İlimizin belli başlı dağları ise; Nurhak, Binboğa, Engizek, Uludaz ve Ahırdağıdır. Ceyhan nehri ile Aksu, Bertiz, Erkenez, Göksu, Göksun, Hurman, Körsulu, Sarsap ve Söğütlü çayları ilimizin başlıca akarsularıdır. Ayrıca Kahramanmaraş Türkiye`nin en çok baraja sahip illerinden bir tanesidir.Şu anda 7 baraj bulunmakla birlikte 3 tanesinin inşaatı sürmektedir.Kahramanmaraş bu baraj ve termik santraliyle ülkemizin enerji ihtiyacının %12,5 ini tek başına sağlamaktadır.

Kahramanmaraş Dağları:

Ahir Dağı (2301 m.) Engizek Dağı (2814 m.) Hezanlı Dağı (2283 m.) Nurhak Dağı (3081 m.) Amanos Dağı (2256 m.) Berit Dağı (3027 m.) Dibek Dağı (2230 m.) Binboğa Dağı (2957 m.) Balk Dağı (1569 m.) Armut Dağı (2410 m.) Kızıl Dağı (1770 m.) Koyunoluk Dağı (2402 m.) Öksüz Dağı (1868 m.) Koç Dağı (2562 m.) Gani Dağı (1239 m.) Salavan Dağı (2378 m.) Kaman Dağı (2352 m.)

Kahramanmaraş Akarsuları:

Kahramanmaraş ve çevresinin çok yeri şarıl şarıl akan kaynak sularıyla dopdoludur. Su kaynaklarının bolluğu bakımından Türkiye`de birinci sırada, dünyada üçüncü sırada yer alan bir ilimizdir. İlin her ilçesinde her yerleşim bölgesinde bol miktarda su kaynakları mevcuttur. Türkiye`nin en önemli akarsularından biri olan Ceyhan Nehri`nin kaynağıda il sınırları içerisindedir. Akarsuların bolluğu bakımından, Türkiye`nin sayılı barajlarından olan Sır Barajı, Menzelet Barajı, Kılavuzlu Barajı, Ayvalı Barajı, Kartalkaya Barajı il sınırları içerisindedir. Akarsuyun bu kadar bol olmasından dolayı Kahramanmaraş`a "Barajlar Şehri" demek daha yerinde olur.

Akarsularımızı inceleyelim:

Ceyhan Nehri: 
Elbistan ilçesinin Pınarbaşı Kaynarcalar mevkiinden doğar berrak olarak kaynaklanan ırmak, Elbistan, Afşin ve Göksun Ovalarını sulayan Göksun, Hurman ve Söğütlü kolları ile de birleşerek çoğalır. Elbistan yakınlarında güneye doğru akar. Ahirdağı`nın kuzeyinde Menzelet Barajı`na sularını bırakır. Menzelet Barajını besleyen en büyük akarsudur. Adana topraklarında yoluna devam ederek Akdeniz`e dökülür. Toplam uzunluğu 460 km. olup, Kahramanmaraş toprakları içerisindeki uzunluğu 230 km.dir.

Aksu Nehri: 
Kahramanmaraş`ın kuzeydoğusundaki Engizek Dağı eteklerinde ve Küçükcerit Köyü`nün doğusundaki kaya dibinden doğar. Doğduğu yerdeki suları çok berrak ve soğuktur. Kahramanmaraş topraklarındaki uzunluğu 115 km.dir. Büyükcerit yakınındaki kolları ile birleşerek çoğalır. Dar ve derin vadilerden geçerken yer yer küçük gölcükler oluşturur. Pazarcık önlerinde suyunu Kartalkaya Baraj göl sahasına bırakır. Suyunun bir kısmı Kartalkaya Barajı`ndan içme suyu olarak Gaziantep şehrine gider, bir kısmıda Pazarcık ve Narlı Ovalarını baştan başa sular. Kahramanmaraş Ovası`nıda suladıktan sonra yatağında iyice genişler. Kahramanmaraş altında tekrar batıya dönerek ilerler. Sularını Sır Barajı`na bırakır. Sır Barajı`nı Ceyhan Nehri`nden sonra besleyen en büyük akarsudur.

Tekir Suyu (Yeşilgöz): 
Kahramanmaraş`ın 55 km kuzeyindeki Tekir Köyü`nün yakınından çıkar. Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun 55 km sindedir. Yol ile su kaynağı arasındaki uzaklık 1 km.dir. Menzelet Barajı`na kadar uzunluğu 27 km.dir. Doğduğu yer masmavi ve berrak bir göl niteliğindedir. Tekir Suyu`nun gözünün maviliği dillere destandır. Gözden doğup güneye yönelen akarsu, Hacıveliler obası Önünde Tekir`in bir başka gözsuyu olan Değirmenönü suyu ile birleşerek çoğalır. Kıvrım kıvrım akarak Tekir Köyü önlerinden geçerken Arkıtça deresini de kendine katarak Kısık Obası önlerinde dağ altına batar. Biraz ileride çağlayanlar halinde Döngel Mağaralarının içinden tekrar çıkar. Kaynağından buraya kadar alabalık yetişir. Döngel Köyü önlerinden çağlayanlar halinde akar, ileriye doğru gider. Menzelet Baraj gölüne dökülür.

Fırnız Suyu: 
Kahramanmaraş`ın 53 km. kuzeybatısındaki Fırnız Köyü yakınındaki dağın dibinden doğar. Kumarlı Köyü yakınındaki "Kayaaltı" denilen yerden doğan "Çukurhisar Suyu" ile de burada birleşerek doğuya doğru ilerler. Sularını Menzelet Göl sahasına bırakır.

Körsulu Çayı: 
Andırın ilçesinin kuzeyindeki Geben Kasabası`ndan doğar. Güneye doğru akar. Geben ovasını suladıktan sonra Sisne Köyü yakınından güneye doğru akar. Yeniyapan Köyü önlerinde Menzelet Barajı`na dökülür.

Göksun Çayı: 
Göksun`un kuzeyindeki Mehmet Bey Köyü yakınından kaynaklanır. Adatepe ve Peskefli köylerinden geçerek doğuya doğru akar. Elbistan`ın güneybatısında Ceyhan Nehri`ne karışır.

Hurman Suyu: 
Afşin`in Karakuz Akdere mevkiinden doğar. Tanır Kasabası`ndan ve Güvercinlik`ten geçtikten sonra Afşin`in güney kısmında Ceyhan nehrine kavuşur.

Nergele Çayı: 
Ekinözü ilçesinin Aşağı İçme Topalyusuflar mevkiinden çıkar. Topalyusuflar ve Aşağı içme altından geçerek Ceyhan Nehri`ne kavuşur.

Ağabeyli Çayı: 
Bertiz-Ağabeyli mevkiinden doğar. Ağabeyli ve Himmetli yakınlarından geçerek batıya doğru akar. Ahırdağı`nın kuzeyinde Menzelet Baraj gölüne dökülür.

Zeytin Deresi: 
Elbistan`ın güneyindeki Berit Dağı eteklerinden doğar. Süleymanlı vadisinden geçerek güneye doğru akar. Şadalak civarında Menzelet Baraj gölüne dökülür.

Söğütlü Çayı: 
Elbistan`ın Topkıran Köyü yakınından kaynaklanır. Karahasanuşağı, Kantarma ve Demircilik yakınlarından geçerek, Ambarcık`a gelir. Oradan da ilerleyerek Ceyhan Nehri`ne kavuşur.

Organ Çayı: 
Türkoğlu`nun Doluca Köyü civarından kaynaklanır. Doğuya doğru ilerleyerek akar. Önsenhopuru`ndan geçerek Deliçay`la birleşir.

Deliçay: 
Türkoğlu Dönüklü Köyü civarından çıkar. Dönüklü ve Dadağlı bahçelerini sulayarak doğuya doğru ilerler. Altınova yanlarındaki ovayı suladıktan sonra Aksu Irmağı`na dökülür.

Kısık Deresi: 
Beşenli Köyü mevkiinden kaynaklanır. Pazarcık Sakarya Köyü yakınlarından geçerek Aksu Irmağı`na kavuşur.

Erkenez Suyu: 
Pazarcık Küçüknacar köyü mevkiinden doğar. Maraşaltı Ovası`nı suladıktan sonra Aksu Irmağı`na kavuşur.

Ovaları

Kahramanmaraş Ovası: 
İlin en verimli ve en önemli ovalarının başında gelir. Kahramanmaraş ilinin ve Ahırdağı`nın güney eteklerinde uzanır. Kuzeyde Ahır Dağı, güneyde Çimendağı arasında uzanan geniş bir düzlüktür. Tamamen Akdeniz iklimi hakim olduğundan her mahsül yetişir. Kuzeyden çıkan Aksu Irmağı ile ova baştan başa sulanır. Pazarcık - Kartalkaya Barajı Sulama Projesi çerçevesinde yaptırılan sulama kanalları ile hertaraf sulanmak suretiyle Kahramanmaraş`ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinde önemli katkı sağlar.

Narlı Ovası: 
Kahramanmaraş`ın doğusunda ve Pazarcık ilçesinin güneyinde yeralmaktadır. Narlı ovası Kartalkaya Barajı suyundan sulanmaktadır. Ayrıca içme ve kullanma amacıyla açılmış olan birçok kuyu bulunmaktadır. Narlı Ovası`nda tamamen sulu tarım yapılmaktadır. Akdeniz ılıman iklimi sayesinde de başta şekerpancarı, pamuk, buğday, mısır, soya fasulyesi olmak üzere her türlü bitki yetiştirilmektedir. Kahramanmaraş ekonomisine büyük katkı sağlanır.

Göksun Ovası: 
Kahramanmaraş ilinin kuzeybatı tarafında Göksun çevresinde yer alır. İlin en önemli ovalarından biridir. Ceyhan Nehri`nin büyük kolu olan Göksun Çayı ile sulanır. Ovanın orta kısımlarına DSİ tarafından sulama kanalları ve sulama pompaları yaptırılmıştır. Bu sayede buranın çok yerinde sulu tarım yapılır.

Elbistan Ovası: 
Kahramanmaraş ilinin en verimli, sulu ve önemli ovalarından biridir. Bu ova, Kuzeydoğudaki dağlardan inen derelerle beslenen Söğütlü Çayı, Hurman Çayı ve Ceyhan Nehri ile sulanır. Ayrıca ovaya güney taraftaki dağ yamaçlarından inen dere ve kar sularıda hayat verir.

Ekonomi 

Kahramanmaraş`ın ekonomik yapısı, Cumhuriyet`ten 1980`li yıllara kadar genellikle tarım, hayvancılık ve küçük el sanatlarına dayalı olarak gelişmiştir.Bu süreçte şehrin ekonomisi gerek insanların içe dönük üretim ve ticaret stratejisi, gerekse de şehrin devletin ekonomi ve alt yapı konularındaki hizmetlerinden yeteri kadar pay alamamasından dolayı önemli ölçüde büyüme sağlanamamıştır.

Türkiye`de piyasa ekonomisi kural ve ilkelerinin benimsenmeye başlanmasıyla, 1980`li yılların başından itibaren Kahramanmaraş, bu çerçevede izlenen ekonomik politikalara hızla uyum göstermiştir. Ekonomik olarak yeni bir döneme, sanayileşme ve çağdaş ticaret sürecine girilmiştir. Böylece yıllarca gerçekleştirilemeyen ekonomik büyüme için gerek sermaye, gerekse girişimcilik konusunda alt yapı oluşturulmaya başlanmıştır. Devletin, üretime ve ihracata yönelik geliştirdiği teşviksel politikalara hızlı cevap veren ve bu çerçevede teşviklerini doğru kullanarak bu fırsatı iyi değerlendiren Kahramanmaraş`lı girişimciler şehrin bugün sahip olduğu dinamik ekonomik yapıyı kurmuştur.Pazarcık Ovası tarımsal alanda adeta Kahramanmaras`a can vermektedir.

Kalkınma ve Sanayileşme Süreci 

Türkiye`de 1960 sonrası sekiz kalkınma planı hazırlanmıştır. İlgili dönemde ekonomik ve toplumsal yapının yeni yasal düzenlemelerle kararlı bir gelişme sürecine gireceği, sorunların bu yöntemle çözümleneceği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Siyasal ve ekonomik bunalım yıllarından sonra, hak ve özgürlükleri genişletme ve kararlı bir ekonomik gelişme, demokratik bir anayasal düzenleme ile ekonominin planlanmasını gerektirmiştir.

Özel sektör yatırımları 

Kahramanmaraş`ta gerçek anlamda özel sektör yatırımları 1984 yılında başlamıştır. Sanayileşme, genel itibariyle tekstil sektörü alanında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, geçmişten gelen küçük el sanatlarından bakırcılık ve alüminyumculuğun uzantısı olarak çelik mutfak eşyaları sektörü de aynı sanayileşme eğiliminden payını oldukça önemli ölçüde almıştır.

Sektör büyüklüğü açısından, tekstil sanayinden sonra ikinci sırada Çelik Eşya Sanayi yer almaktadır. Kentin en önemli sektörlerinden biri olan Toz ve Pul Bibercilikte sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğilimindedir. Kahramanmaraş`ın ülkemizde ün kazanmasına yola açan dondurma sektörü en hızlı gelişen sektörler arasındadır. Kahramanmaraş dondurması sanayileşmeden büyük ölçüde etkilenmiş, ülkemiz sınırlarını aşmış ve öncelikle yakın ülkeler ve ABD, daha sonrada tüm dünya ülkelerine yayılma sürecine girmiştir.

Sanayileşme sürecinde oldukça yüksek bir hıza ulaşılmıştır. Bu dönemde birçok yatırım hayata geçirilmiştir. Tekstil sektörü lider durumunda olmak üzere Konfeksiyon, Çelik Mutfak Eşyası, Pamuk İşleme (çırçır), İnşaat, Bankacılık, gıda, Yem, Ambalaj, Kağıt ve Makine İmalatı, Isıtma ve Soğutma sistemleri sektörleri iktisadî profilin ana hatlarını oluşturmuştur. Nakliye, Kuyumculuk, Bakır ve Alümiyum Doğramacılık, Plastik Doğramacılık, Kereste ve Yapı Malzemeleri Sanayi gibi diğer sektörler de kent ekonomisinin dinamiklerini oluşturmaktadır.

Kahramanmaraş ekonomisinin en gelişmiş sektörü olan tekstilde, özellikle teknoloji ve kalitede ulaşılan nokta Türkiye standartlarının üstüne çıkmıştır. Dünya tekstil pazarlarında teknolojik olarak ve kalite bakımından rahatça rekabet edebilecek yetenek kazanmıştır. Böylece uluslararası bir hammadde merkezi haline gelmiştir. Kentin olduğu gibi ülkenin de iktisadî büyümesinde tartışılmaz bir statüye sahip olan Tekstil Sanayi yüksek döviz girdisi sağlamaktadır.

Bu bölümde Kahramanmaraş`ta özel ve kamu kesimi tarafından kalkınma planları çerçevesinde gerçekleştirilen kalkınma çabaları konusunda bilgiler verilmiştir. Öncelikle, özellikle 1980`li yıllarda gerçekleştirilen özel kesim yatırımları kentin ekonomi büyüklüğünden önemli bir pay almaktadır. Bu bakımdan öncelik sırası özel sektöre verilmiştir.

Ayrıca Kahramanmaraş, ayakkabı sektöründe Türkiye`de 1. sıradadır. Öyle ki, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Truva gibi büyük filmler ayakkabısını Kahramanmaraş`lı ustalara yaptırmışlardır.

Nüfus 

2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İl nüfusu 1.044.000’dir. Kahramanmaraş kent merkezi nüfusu 412.000 dir. Nüfusun % 58’i il ve ilçe merkezlerinde, % 42’si ise belde ve köylerde yaşamaktadır. İl genelinde km²’ye düşen kişi sayısı 72’dir.

Ulaşım

Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesinin doğusunda bulunmakta ve hem kara hem de demir yolu ulaşımında güneyden ve Akdeniz`den gelen yolları doğuya ve kuzeye bağlayan önemli bir noktadır.

Birçok ilden otobüs seferlerinin bulunduğu otobüs terminali kent merkezindedir.Yeni otobüs terminali kent merkezine 4 Km uzaklıktadır.

Türk Hava Yolları İstanbul-Kahramanmaraş arasında haftanın her günü direk sefer düzenlemektedir. Ayrıca Anadolu Jet ile Ankara-Kahramanmaraş arasında havayolu ulaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim 

2010–2011 eğitim öğretim yılında toplam 251.338 öğrenciye 10.425 kadrolu, 929 sözleşmeli olmak üzere toplam 11.354 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir. Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Okul Öncesinde 25, İlköğretimde 38, Lisede 36’dir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde; 2010-2011 eğitim öğretim yılında fakülte ve yüksekokul öğrenci sayısı 22 bindir.

Sağlık 

Kahramanmaraş`ta toplam 19 hastanenin yatak kapasitesi 1.920 olup, yatak başına düşen kişi sayısı 540’tır. 2010 Aralık ayı itibariyle İlde yeşil kartlı kişi sayısı 259.633’tür.

Kahramanmaraş barajları

Sır Barajı: 
Kahramanmaraş İlinin 33 km batısında Ceyhan Nehri üzerinde inşa edilen Sır Barajı, yılda 725 GWh (Giciwatt) enerji üretmektedir. Yıllık ortalama enerji üretimi 725 milyon Kilowattsaattır. Sır Barajı ve HES tesisleri Çukurova Elektrik A.Ş. tarafından 1991 yılından itibaren işletilmektedir.

Menzelet Barajı: 
Kahramanmaraş İlinin 26 km kuzey batısında Ceyhan Nehri ile Güredil Çayının birleştiği yerin 2,5 km mansabında inşa edilen Menzelet Barajı yılda 515 GWh (Giciwatt) enerji üretim kapasitesine sahiptir. Toplam göl hacmi 2.088 hm3, kurulu güç 124 MW. olan baraj faaliyettedir. Yıllık ortalama enerji üretimi 575 Milyon kilowattsaat.

Kartalkaya Barajı: 
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinin 5 km kuzeybatısında Aksu çayı üzerinde inşa edilen ve 1971 yılında işletmeye açılan Kartalkaya Barajı ile Narlı ve Kahramanmaraş Ovalarında toplam 22.810 hektar alan sulanmaktadır. Ayrıca Gaziantep İlinin içme, kullanma ve endüstri suyu için yılda 47 hm³ su verilmektedir.

Ayvalı Barajı: 
İl Merkezinin 23 km kuzeydoğusunda, Erkenez çayı üzerinde inşa edilmekte olan Ayvalı barajı ile, Kahramanmaraş’a içme, kullanma ve endüstri suyu olarak yılda 52 hm³ su verilecek, brüt 1.680 ha. arazinin sulanması sağlanacak ve taşkın zararları önlenecektir. Toplam göl hacmi 80 hm3 olan baraj tamamlandığında İl Merkezinin 2025 yılına kadar içme suyu karşılanacaktır. Ayvalı Barajı 02 Aralık 1992 tarihinde ihale edilmiş ve 14.01.1993 tarihinde işe başlanmıştır.

Klavuzlu Barajı: 
Kahramanmaraş İlinin 18 km kuzeybatısında Ceyhan nehri üzerinde inşa edilmektedir. Tamamlandığında Hatay İl Merkezine kadar uzanan 96.963 ha. tarım arazisinin sulanması ve 54 MW kurulu gücü ile yıllık 100 Milyon kwh enerji üretimi amaçlanmaktadır. Sulamanın 27.818 hektarı İlimiz sınırları içerisindedir. 12.08.1993 tarihinde ihale edilmiş olup, 05.01.1994 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Adatepe Barajı: 
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinin 20 km. kuzeydoğusunda Göksun Çayı üzerinde inşaa edilmektedir. Barajın 04.11.1994 tarihinde ihalesi yapılarak işe başlanmıştır. Baraj ve sulama tesisleri tamamlandığında Afşin-Elbistan Ovalarında 44.030 ha. arazi sulanacaktır.

Kişiler

    III. Leo (Isaurian) : Bizans İmparatoru
    Sadeddin Taftazani : Din Bilgini (vefatı: 1390 Maraş)
    Saçaklızade Mehmet Efendi : Din Bilgini
    Sünbülzade Vehbî : Şair
    Karacaoğlan : Halk Ozanı
    Mükrimin Halil Yinanç : Akademisyen - Tarihçi
    Necip Fazıl Kısakürek : Şair - Yazar
    Mehmet Akif İnan : Şair - Yazar
    Erdem Bayazıt : Şair - Yazar
    Cahit Zarifoğlu : Şair - Yazar
    Nuri Pakdil : Şair - Yazar
    Nazif Gürdoğan : Yazar - Akademisyen
    Alaaddin Özdenören : Şair - Yazar
    Rasim Özdenören : Şair - Yazar
    Bejan Matur : Şair - Yazar
    Aşık Mahzuni Şerif : Halk Ozanı
    Kıraç, Ali Tufan : Müzisyen
    Şeref Eroğlu : Güreşçi

Kahramanmaraş Tarihi Yerleri

Binlerce yıllık tarihe sahip olan Kahramanmaraş`ın birçok eserleri yok olmuştur, özellikle kurtuluş savaşı döneminde düşman ateşi tarafından zarar gören tarihi yapıların çoğu yanmış veya yıkılmıştır, hertarafı tarih kokan Kahramanmaraş`ın bugünlere taşıdığı tarihi yapıları aşağı sayfalarda belirtilmiştir.

Camiiler

Ulu Camii
   
Kahramanmaraş Kalesinin güneyindeki meydandadır.Taçkapı üstündeki yazıttan Dulkadiroğulları`ndan Süleyman oğlu Ala Üd-Devle Bey`in 1496` da yaptırdığı anlaşılmaktadır. Camiinin kuzeyine sonradan eklenen son cemaat yeri düz ve ahşap çatılıdır. Dikdörtgen planlı ana mekan, mihrap duvarına dikey uzanan yedi nefe ayrılmıştır. Doğuda alanın durumu nedeniyle alttandolgulu nefte, paye yerine kısa sütunlar kullanılmıştır. Üçgen mihrap nişi, dört bordürlü ve mukarnaslıdır. Mukarnas, Palmet, Lotüs motiflerinden oluşan bordürler özenli işçilikleriyle ilgi çeker. Camiden bağımsız minare özgün yapısını koruyabilmiştir. Kare taban üstünde silindirlik gövde bir silmeden sonra çok köşeli yapılmıştır. Üst kısmı onarımlarla değişmiştir.

Hatuniye Camii
   
Kurtuluş Mahallesindedir. Yavuz Selim Sultan (XV.yy) adına yaptırılmıştır. Avlu giriş kapısı üstünde XIX.yy. başlarından onarım yazıtı vardır. Kesme taştan, son cemaat yeri ve ana mekanı ahşap çatılı bir yapıdır. Son cemaat yerinin solundaki sivri tonoz örtülü, dikdörtgen planlı türbeye, birkaç basamakla inilen yalın kapıdan girilir.
İklime Hatun Mescidi: Kurtuluş Mahallesindedir. Ala Üd-Devle Bey`in kızı İklime Hatun adına 1549`da yaptırılmıştır. Mescit ve Türbe kesme ve moloz taştandır. Ortada paye, yanlarda duvarlara dayanan iki sivri kemerden oluşan son cemaat yeri tonoz örtülüdür. Son cemaat yerinin sağında türbe, solundaki kemer içinde mescidin kapısı yer almıştır. Kare planlı mescidin kubbesi yıkılmıştır. Silindirlik mihrap nişi sütunların taşıdığı yarım kubbeyle örtülüdür.Mihrap duvarının solundaki kapıdan türbeye girilir. Düzgün olmayan dörtgen planlı yapı, sivri kemerli tromplara oturan kubbe ile örtülüdür. Türbede iki gömüt vardır.

Taş Medrese (Padişah kızı mezarlığı) "Bektutiye"
   
Kalenin güneyindeki meydandadır.XIV.yy`da Ala Üd-Devle Bey`in kızı adına yapıldığı öne sürülen yapı yazıtsızdır. Türbedeki beş satırlık yazıt ise bozulmuştur. Taş Medrese, düzgün olmayan dörtgenplanlı açık avlu çevresinde sıralanmış bölümlerden oluşmaktadır. Avlunun sağında medrese odaları, girişin karşısında dikdörtgen planlı mescit ve solunda da piramit çatılı türbe yer alır. Medrese odaları dikdörtgen planlı, tonoz örtülüdür.Taş Medresenin Mescit ve Türbe kısımları vardır. Onarımı yapılmış olan Taş Medrese kentin önemli bir meydanında yer almaktadır.

Taş Han
   
Kapalı Çarşıya bitişiktir.Dulkadiroğulları döneminde yapıldığı öne sürülen, moloz taştan kare avlu çevresinde iki katlı bir yapıdır. Girişin karşısındaki çapraz tonozlu mekan, sivri kemerlerle avluya açılır. Kuzeydoğuda, hanın ambarı olduğu düşünülen tonozlu uzun bölüm vardır. Girişin sağındaki tonozlu mekanların sonuncusundan bir koridorla ahıra geçilir. Girişin solundaki küçük bölüm depodur. İkinci kat sonradan ahşap olarak yapılmıştır. Basamaklarla, arkasında han odalarının yer aldığı gezinti yerine çıkılmaktadır. Girişin karşısındaki bölümlerden belediye çarşısına ikinci bir kapı açılmıştır.Taşhanda halen küçük imalat ve depolar vardır. Bakımsız olup restorasyonu gereklidir.

Çukur Hamamı
   
Kahramanmaraş kentinde kalenin eteğinde toprak seviyenin altında yapılmıştır. Kitabesi yoktur. Kale ile arasında bir geçit olduğu söylentileri olmasına karşın bugün belirli bir emare yoktur. Çeşitli devirlerde onarım ve ilaveler yapılmıştır.

Şeyh Adil Çeşmesi
   
Kent Merkezinde Şeyhadil mahallesindedir, Şehrimizi süsleyen tarihi eserlerden biridir, atıl bırakılan çeşmeye restorasyon gereklidir.

Ceyhan Köprüsü
   
Kahramanmaraş-Göksun eski yolunda, Ceyhan Irmağı üstündeki köprü, yeni yolun dışında kalmıştır. XIV. ya da XVI. yy. yapısı olduğu konusunda değişik görüşler vardır. 156.60 metre uzunluğunda, altı gözlü bir köprüdür. Çeşitli dönemlerdeki onarımlarla özgünlüğünü yitirmiştir.

Süleymaniye Köprü ve Çeşmesi (Zeytun)
   
Kahramanmaraş`ın Ilıca kasabasına yakın olan Süleymaniye köyünde birçok tarihi kalıntılarla beraber bugünlere kadar kendini koruyan köprü ile çeşmesi bulunmakta, tarihi köprü`nün en kısa zaman içerisinde onarıma ihtiyacı vardır.

Eshab`ı Kehf (Afşin)
   
Kutsal mağarayıda içine alan Külliye Afşin’in altı km kuzeybatısında küçük bir dağ üzerindedir. Külliyede dört eser bulunur. Bunların üçü külliyenin esasını teşkil etmektedir. Dördüncüsü ise çok sonra Dulkadırlılar zamanında yapılmış bir ilavedir. Külliyenin de içinde bulunduğu Afşin K.Maraş iline bağlı ilçe merkezidir. Denizden 1000 metrenin çok üstünde yüksekliğe sahip bir ovanın üzerinde bulunur. Bu ova oldukça geniş olup dört tarafı dağlar ile çevrilidir. Yörenin eski çağ ile orta çağın ilk yarısında, şehri ve merkezi Afşin’dir.

Kaleler

Kahramanmaraş Kalesi:
Kahramanmaraş kent merkezindeki yığma tepenin üstündedir. Günümüze değin birçok onarım geçiren kalenin İÖ I. İS II. yy. arasında yapılmış olacağı düşünülmektedir.150x75 metre boyutlarında dikdörtgene yakın planlıdır. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü duvarların bir bölümünü ve üç burcu onartmıştır. Bunlardan biri kalenin eski giriş yapısıdır. Kare planlı burcun dış duvarları kesme taş, iç duvarları ise moloz taştır. Yarıdan çoğu yıkılmış iç duvarlarda iç kapı koridoru ile kapı söve yerleri onarılmıştır. Burcun güney yüzünde sivri kemerli, çiftkanatlı kapı yer alır. Ahşap kapı kanatları, kalın saç kaplanarak iri başlı çivilerle perçinlenmiştir. Burcun doğusu mazgal deliklidir. İçten haç planlı burç, haçın uzun kolu üstündeki başka bir kapıyla kaleye açılır. Kale surlarının içi park olarak düzenlenmiştir. Mado tarafından işletilmektedir, açık çay bahçeleri, çocuk parkı ve dinlenme mekanları ile belirli günlerde açık büfe ve canlı müzik ile halkımıza hizmet sunmaktadır.

Andırın Geben Kalesi (Meryemçil)
   
Meryemçil (Geben) Kalesi`nin efsanesi:
Geben Kale Komutanı`nın güzel kızının ismi Meryem`di. Meryem, güzel bir kız olduğundan dillere destan durumdaydı.Göksun`un Kızılkale komutanının oğlu ile güneydeki Azgıt kale komutanının oğlu birbirlerinden habersiz olarak Meryem`e aşık olurlar. Heriki kale komutanı da oğullarına Meryemi istemek için Geben Kalesi komutanının evine misafir olurlar. Geben Kale komutanı, heriki komşu kale komutanlarını çok sevmektedir. Kızı hangisine vereceğine karar veremez. Zengin ve güçlü olan kızılkale komutanı Geben Kalesi`nin uzun ve geniş yollarını düzgün taşlarla ördürerek mamur hale getirir. Sonrada kızı oğluna tekrar ister. Ancak, Meryem Azgıt kale komutanının oğluna haber göndermesi ile birlikte, oğlan atının ayak altına deri parçaları bağlayarak sessizce gelir ve kızı kaçırır. Ümitsiz kalan kızılkale komutanının oğluda "Meryem de çil idi" der ve ondan sonra Geben Kalesinin adı Meryemçil kalesi olur.

Andırın Azgıt Kalesi
   
Kahramanmaraş Andırın ilçesinin 5 km. kuzeyinde Yeniköy (Azgıt) yakınında, oldukça sarp bir kaya üzerinde bulunan Azgır Kalesi Göksun ve Kapadokya’yı Kilikya’ya bağlayan yolu kontrol eden karakol kalesidir. Kitabesi günümüze gelememiş olup, kaynaklarda da ne zaman yapıldığı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Kalenin mimari yapısından Roma döneminde yapıldığı ve Bizans döneminde de onarıldığı ve kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Andırın Haştırın Kalesi
   
Kahramanmaraş Andırın ilçesinde, Kahramanmaraş-Andırın yoluyla Kadirli-Andırın yolunun kesişim noktasında bulunan Haştırın Kalesi oldukça sarp bir kaya kütlesi üzerindedir. Kale Bakımanı olarak da isimlendirilen bu kale bir karakol kalesidir. Ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber, tarihinin Hititler dönemine kadar indiği sanılmaktadır. Sonraki dönemlerde Roma ve Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır. Kale 60 m2’lik bir alana yayılmış, oldukça küçük bir kaledir. Moloz taştan yapılan kalenin iki kapısı ve iki burcu günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.

Afşin Hurman Kalesi
   
Afşin Dağlıca kasabası, dokuztay köyü ve tanır Kirmentaş mahallesi ortasında üç boğazın birleştiği stratejik öneme haiz hakim bir nokta üzerinde inşa edilmiş büyük bir kale kalıntısıdır. Kelenin nezaman inşa edildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte bundan 70 yıl öncesine kadar kervansaray olarak kullanılmıştır. Atlarla seyahat eden kişiler geceyi burada geçirirlerdi. Hakim bir tepede muhteşem bir görünümü vardır.

Çukurhisar Kalesi
   
Çukurhisar köyünün bitişiğindeki Dağdadır, doğası ve tarihi ile görülecek yerdir, fırnız köprüsü kavşağından ayrılır, fırnız alabalık tesislerinden sonra uzun bir vadiden geçerek Çukurhisar ovasına ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş` da bulunan birçok kalelerden bazıları: Yaylaüstü Köyünde Yaylaüstü Kalesi. Doluca Köyü`nde Orçan Kalesi. Pazarcık Şallıuşağı Köyü yakınlarında Köroğlu Kalesidir.

Kahramanmaraş Doğal Güzellikleri ve Mesire Yerleri

Kahramanmaraş, doğal güzellikler bakımından çok zengin ve şanslı bir ilimizdir. İçanadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin birleştiği noktada yer almaktadır. Bu bölgelerin birleştiği noktada yeralmasından ve değişik iklim özelliklerinden dolayı tabii güzellikleri çeşitli ve ilginçtir. Çevre illerimizin doğal güzelliklerinden kat kat fazla olan mesire yerleri mevcuttur.

Su kaynaklarının bol olması, ormanlık alanların geniş yer tutması, iklim yapısının insan yaşantısına uygun olması, bir barajlar şehri görünümünde olması, tabii güzelliklerin çokluğunu da beraberinde ve siynesinde toplamıştır.

Yazları menekşe sümbül ve karanfil kokularının buram buram yayıldığı, yaylalarının yanında, şarıl şarıl akan kaynak suları ile şenlenen mesire yerleri ve yağız delikanlıların harman olduğu yeri çoktur.

Tabii özellikleri ve güzellikleri ile yoğrulan bölgeleri etraflıca aşağı sayfalarda belirtilmiştir.

Yavşan Yaylası
   
Yavşan yaylası doğal olarak yetişen ağaç türleriyle dünya üzerinde yayılışı çok az olan saf ve karışık bitki örtüsüyle Ülkemizin en çarpıcı yerlerinden birisidir, Kahramanmanmaraş`ın güneyinde bulunan ve 36 km uzaklıkta olan yayla 2259 m. yüksekliğe sahiptir bu yüzden yüksek Dağlık arazi sınıfına girmektedir. Nadide tabiat parçalarımızdan birtanesidir.

Başkonuş Yaylası
   
Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş`ın en gözde, yemyeşillikler içerisinde bir tabiat harikasıdır. Kahramanmaraş-Andırın karayolunun 55. km`sindedir. Yolu asfalttır ulaşımı kolaydır. Otomobil ile 45 dakikada ulaşılır. Rakımı 1850 metredir. Yazın çok serindir. Piknik yapmaya müsait geniş yerleri mevcuttur. Yemyeşil çimen kaplı küçükbir platonun her iki yamacı çam, mezdeği, kamalak ve meşe ağaçları ile kaplıdır. Orman Işletme Müdürlüğü tarafından buraya konaklama ve dinlenme evleri yaptırılmıştır. Geyikler koruma altına alınmıştır. Tertemiz havası, soğuksuları ve yemyeşil ormanları birbirleriyle adeta kucaklaşmış durumdadır. Kışın dağ turizminin, yazında piknik ve spor turizminin yapıldığı seçkin bir yerdir. Buraya gelen yabancılar hayranlıklarını gizleyemezler.

Döngel Mağarası
   
Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu`nun 50. km sinde bulunmaktadır. Dünyanın 8. harikalığına aday bir yerdir. Tekir`den batan büyük bir su kütlesi çağlayanlar halinde bu mağaralardan çıkar. Üst üste ve birbirine bağlı olmak üzere üç mağaradan meydana gelmektedir. Mağaranın tabandan tavana kadar olan yüksekliği 102 m: dir. Tabii ve eşsiz bir görünümü vardır, otobüs terminalinden her saat gidilebilir. Ayrıca özel araba ile 50 dakikalık bir yolculuk sonucu varılır. Engüzel piknik alanıdır. Güzelliği, görenleri hayran bırakır. Etrafı sarp kayalık ve çalılıklarla ve yer yer çam ağaçları ile kaplıdır. Çağlayanlar halinde akan suyunda alabalık avlanır. Çevrede bulunan köylerin elektrik ihtiyacını karşılayan "Tekir-Döngel Hidroelektrik Santralı"da burada kurulmuştur. Ceviz ve Çınar ağaçları ile kaplı yemyeşil bir dinlenme ve piknik alanıdır. Yaz boyunca ziyaret edenlerle haşır neşir olan bir turizm merkezi sayılır. Milli Eğitim Bakanlığı`na ait birde İzcilik ve Kamp Tesisleri yapılmıştır. Türkiye`nin çeşitli yerlerinden belirli aralıklarla öğrenciler gelerek burada kamp yaparlar. Anadolu`nun tarih öncesi dönemlerine ilişkin kalıntılar burada bulunmuştur.

Fırnız Mesire Yeri
   
Kahramanmaraş-Göksun Karayolu`nun üzerindedir. Etrafı çam ormanları ile kaplı bir vadidir. Fırnız Köyü yakınından çıkan ve vadi tabanında akan su kenarları piknik yapmaya ve dinlenmeye elverişli yerlerdir. 2007 yılında kurulan alabalık tesisi ile birçok restoran bulunmaktadır, akarsuyun üzerine kurulan çardaklar yorgunluğu atmaya bire birdir. Otomobil ile Kahramanmaraş`tan 45 dakikada varılır. Kışın bile güneşli havalarda bu vadi tabanlarının güneyinde piknik yapılır. Çam ormanlarının ve su kenarlarındaki yeşillik alanlar bir bütünlük içinde göze hoş gözükmektedir.

Kapıçam Mesire Yeri
   
Kahramanmaraş`ın 10 km. doğusundadır. Kahramanmaraş Havaalanı karayolunun üzerinde olduğundan ulaşımı kolaydır. Her zaman belediye otobüsü, dolmuş ve taksi ile gidilebilir. Etrafı çam ormanları ile kaplıdır. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından su çekilerek, oturma yerleri yapılmıştır. Orman İşletme Müdürlüğü`nün bakım ve kontrolü altında güzel bir piknik ve dinlenme alanıdır. Karayolunun her iki tarafıda ormanlık alanlarla kaplıdır. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri ve yaz ayları insanların uğrak ve dinlenme merkezi halindedir. En kalabalık olduğu ayIar Nisan, Mayıs ve Eylül`dür.

Kazma Bağları
   
Kazma Bağları, Kahramanmaraş`ın 10 km. kuzeybatısında ve Ahirdağı eteklerindedir. Ahirdağı`nın kuzey kesimlerinde ve Menzelet Baraj manzaralıdır. Soğuk suları ve bahçeleri ile ilgi çekicidir. Kahramanmaraşlılar`ın yazlık bağ evlerinin bir kısmı buradadır. Yeri yüksek ve manzaralı olduğundan yazın nüfus yoğunluğu artar. Asfalt ve düzgün yolla şehre bağlıdır. Çağlayancerit ve Kahramanmaraş`a asfalt yolla bağlıdır. Turfanda Çağla`sı ile meşhurdur. Elektrik, su ve telefonu mevcut çok güzel yazlık evleri vardır. Etrafı sonradan meydana getirilmiş bakımlı çam ağaçları ile kaplıdır. Belediye otobüsleri ile gidip gelinir.
Kumaşır Gölü
   
Kahramanmaraş Aksu köprüsü Malik Ejder türbesi civarında ve şehre 9 kilometre uzaklıktadır. Dağın eteğindeki kaynakların beslediği tatlı suyun meydana getirdiği göl ve etrafını çevreleyen yeşillik, eşsiz manzaraya sahip olup, halkın hem piknik yapıp hem de balık avladığı bir yerdir.

Menzelet Barajı Kıyıları ve Ali Kayası
   
Kahramanmaraş`ın 26 km. kuzeybatısındadır. Asfalt yolla baraj kenarına kadar gidilir. Görünüm olarak güzel manzaralı piknik ve seyirlik yerleri vardır. Tarihi Ali Kayası bu baraj suyu altında kalmıştır. Ali Kayası yüksek olduğundan, manzaralı ve esas görünüm olarak 62m.lik kısmı su seviyesinin üstünde kalmıştır. Baraj suyu tatlı olduğundan, "Tatlısu Balık Avcılığı`da yapılır. Ceyhan, Tekir ve Fırnız suları ile beslenen barajın güzel bir görünümü vardır.

Pınarbaşı Çamlık Mesire Yeri
   
Kahramanmaraş`ın topraklarından fışkıran suların süslediği bu mesire yerimiz Ahirdağı`nın eteklerindedir halkın piknik ihtiyacını karşılaması yanında, üst kesimlerinde çamlarla örtülü gazinoları bulunan, turistlerin ilgisini çeken önemli gezi alanıdır.

Tekir Yeşilgöz Mesire Yeri
   
Kahramanmaraş-Göksun karayolunun 55. kilometresindedir. Döngel Mağaralarının yanında çam ve ardıç ormanları ile kaplı çok güzel bir dinlenme yeridir. Arkıtçayı kenarları ve gözü, Değirmenderesi gözü ve kenarları, Yeşilgöz ve kıyısı, Uzundurdu gözü ve çevresi, Orman fidanlığı, Çam içi dinlenme yeri, Kapılı Mağara ve Tarhanakaya Mağaraları gezilip görülecek yerlerdir. Gündelik kesilen eti, davaryoğurdu, elması, fasulyesi, peyniri, balı, alabalığı ve ardıç namındaki suyu meşhurdur. Değirmenderesi Gözü`ne yapılan "Tekir Alabalık Üretim Tesisleri"de bu bölgenin kalkınmasında ve ekonomik yapısında canlanma meydana getirmiştir. Tekir alabalığı, çok lezzetli olduğundan çok kişinin dikkatini çeker. Tekir`in hemen batısında yükselen Koyunoluk Dağı`nın tam zirvesinde sürekli akan 7 adet kaynak suyunun bulunması, Cenab-ı Allah`ın bir lütfudur. Etrafında kendinden başka yüksek dağ olmamasına ve yalçın sarp kayalara sahip olmasına rağmen dağın zirvesinden yaz kış sürekli akan bol sulu 7 adet kaynak suyu görenler hayranlıklarını gizleyememektedirler. Bu dağın zirvesine yürünerek yaya olarak 4 saatte çıkılabilmektedir.

Tekir Mesire Alanı
   
Kahramanmaraş`ın Tekir Beldesinde bulunan Ormanla kaplanmış tabi güzelliğine hayran kalacağınız mesire alanıdır. Akarsu üzerine kurulmuş çardaklarla donatılmış tadına doyum olmayan akarsuyun ayrıca sıkça inşa edilen çeşmelerden temini sağlanmıştır.

Mağaralar

Döngel Mağarası
   
Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindedir. Şehir merkezine uzaklığı 45 km`dir. Mağaralar prehistorik devirde iskan edilmiştir. 1956-1960 yıllarında prehistorik araştırmalara sahne olmuştur.İçerisinden Döngel Çayı denen sular çıkmaktadır. Büyük bir çağlayan yaparak dereye akmaktadır. Yanında ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğünün izcilik kampı bulunmaktadır. Önemli turistik bir yerdir.

Savruk Mağarası
   
Savruk, Savran, Sarıkız diye tanımlanan mağaramız, Süleymanlı Ilıca Kasabası, Beşen Eleman Mezrası, Karamanlı Köyü ve Hacınınoğlu Köyü yerleşim yerlerinin arasında bulunan tarihi izler taşıyan bir doğa harikası arasına gizlenmiş ön kısmında bir şelale ve piknik alanı sayılacak tepe tarafında daha geniş bir ovayla süslenmiş turizm elçimiz olacak bir mağaradır. Ulaşım bakımındansağlık turizmine bölgesel olarak modern dünyaya ayak uydurmuş, Ilıca beldemizden araçla 20 dk. ve mağaranın 400 m. yanına kadar ulaşabilmektedir. Mağaranın iç kısmı Damlataş Mağarasını aratmayacak sarkıt ve dikitlerle bezenmiştir. Ayrıca mağaranın ön kısmında 20 - 30 m. altında Ceyhan nehri konum olarak tabiat harikası olarak akmaktadır.

Gümüşkaya Mağarası
   
Zeytin Süleymanlı`dan geçip Afşin`e giden yolun karnıyarık mesire yerinden geçerek Ericek Kasabasından geçen tarihi İpekyolu`nun hemen yakınında bulunmaktadır. Gümüşkaya mağarası yer yer breşik özellikler gösteren Paleosen yaşlı kireç taşları içinde gelişmiştir. 20 - 30 m. uzunluğunda koridor boyunca sağlı sollu tabandan dikitler, tavandan da sarkıtlar oluşmuştur. Yer tabanının mermer olduğu bembeyaz bir güzellikle karşılaşılmıştır. Ayrıca mağaranın içerisinde bir krater gölü olup, içerisindeki suyun berrak ve temiz olmasından suyun içilebilirliği anlaşılmaktadır.Kahramanmaraş Şehir Rehberi ile Alakalı Yazılar

Bitlis Şehir Rehberi
Bitlis Şehir Rehberi
Bitlis yöresinde Doğu Toroslar’ın teşkil ettiği geniş kavis,hem yüksek olduğu hem de geniş sıra dağlar meydana getirdiği için geçilmesi imkansız bir set halini almıştır. İşte Bitlis bu dağ settinin nispeten daralmış olduğu bir vadinin üzerinde kurularak bir taraftan Van Gölü Havzası, diğer taraftan Güney Doğu Anadolu bölgesi ile olan irtibatı sağlayarak stratejik önemini tarihin her devrinde göstermiştir.
Niğde Şehir Rehberi
Niğde Şehir Rehberi
Kapadokya Bölgesinde yeralan Niğde, antik kentleri, tarihi ve kültürel eserleri, Aladağ Milli Parkı ile önemli bir turizim merkezidir. M.Ö. 3000 - 2000 yıllarını kapsayan Eski Tunç Devri`nde Niğde çevresinde önemli yerleşim birimlerinin olduğu yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda anlaşılmıştır. Eski Hitit Dönemi olarak adlandırılan bu dönemden sonra Niğde, Frig, Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır.

Haritada Kahramanmaraş

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları