Sehirler

Antalya Şehir Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Antalya, Türkiye
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Şehir Ara

Antalya Şehir Rehberi
Antalya Şehir Rehberi
 
Antalya Şehir Rehberi
 
Antalya Şehir Rehberi
 
Antalya Şehir Rehberi

Antalya, şehre ismini veren Bergama Kralı II. Attalos` dan bugüne, önce Türkler tarafından Adalya, daha sonra da Antalya olarak anılmakta ve sahip olduğu arkeolojik ve doğal güzellikler sayesinde "Türk Rivierası" vasfını taşımaktadır. Deniz, güneş, tarih ve doğanın sihirli bir uyum içinde bütünleştiği Antalya, Akdeniz`in en güzel ve temiz kıyılarına sahiptir. 630 km. uzunluğundaki Antalya kıyıları boyunca, antik kentler, antik limanlar, anıt mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeşil ormanlar ve akarsular yer alır. 

Palmiyelerle sıralanmış bulvarları, uluslararası ödül sahibi marinası, geleneksel mimarisi ile şirin bir köşe oluşturan Kaleiçi ve modern mekanları ile Türkiye`nin en önemli Turizm Merkezi olan Antalya, Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararası Plaj Voleybolu, Triathlon, Golf Müsabakaları, Okçuluk, Tenis, Kayak yarışmaları vb. etkinliklere, 1995 yılında açılan Antalya Kültür Merkezi ile de plastik sanatlar, müzik, tiyatro, sergi gibi birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Antalya ilinde iki iklim hüküm sürer. Sahil bölgesinde tipik Akdeniz iklimi: yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yukarı bölgede Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında geçiş teşkil eden kara iklimi hakimdir. 

Tarihçe

Her ne kadar 1215`te Gautler de Montbellard Kıbrıs`tan getirdiği kuvvetlerle şehri ele geçirip Türkleri kılıçtan geçirdiyse de, Antalya 1. Keyhüsrev tarafından geri alınır. XII. yüzyıl sonlarında Selçuklu Devleti sona erince Isparta ve Antalya arasındaki topraklar Teke Aşireti`nin bir kolu olan Hamidoğulları`nın egemenliğine girer. Antalya`yı ele geçiren İlyasbeyoğlu Dündar Bey, buranın yönetimini, kardeşi Yunus Bey`e bırakır. Yunus Bey`in oğulları, Antalya`da hüküm sürdüler. Hamidoğulları`nın bu ikinci kolu Tekeoğuları adıyla anılır. Kıbrıs Kralı Pirre, 1361`de Antalya`yı ele geçirdiyse de, Tekeoğulları`ndan Mehmed Bey, 1373`de şehri geri alır. Bunun oğlu Osman Bey zamanında Antalya, Yıldırım Bayezıd, buranın yönetimini Firuz Bey`e verdi (1391). Ancak Antalya`nın Osmanlılara geçişi konusunda kaynaklara tek bir tarih göstermemektedir ( Oruç Bey ve Neşri`ye göre 1389-1392; İbni Kemal`e göre 1391).

Anadolu`da beyliklerin egemen olduğu bir dönemde, 1335-1340 tarihleri arasında Antalya`ya gelen Arap seyyah İbn Battuta Antalya’dan bahsederken şöyle der:
Kent halkı, ırk ve dinlerine göre ayrı ayrı mahallelere yerleşmişler. Hıristiyan tüccarlar Mina adıyla anılan mahallede otururlar. Bu mahallenin çevresini bir sur kuşatmakta ve Cuma vakti geceleri surun kapıları kapatılmaktadır. Rumlar başka bir mahallede kendi başlarına otururlar. Onların bulundukları yer de bir surla çevrili. Yahudilerin de yine kendilerine ait, surla çevrili bir mahallesi vardır. Müslüman ahaliye gelince, bunlar asıl büyük şehirlerde yaşamaktadırlar. Burası bir Cuma mescidi ve medrese ile birçok hamamı, zengin ve tertipli büyük çarşıları ihtiva etmektedir. Şehrin çevresini, yukarıda kaydettiğimiz bütün mahalleleri de içine alan büyük bir sur kuşatır.

Osmanlı Dönemi 

Ankara Savaşı`ndan sonra (1402) Teke ve Karamoğulları`nın Antalya`yı ele geçirme girişimleri boşa çıktı. Antalya, Anadolu eyaletinin Teke Sancağı`na merkez oldu (Elmalı ile birlikte.) II. Bayezıd devri sonlarında şehzade Korkud, bu sancağın başında bulunuyordu. Babası ölünce tahta çıkan Selim`e karşı (Yavuz ) burada ayaklandı. Alanya ise Fatih döneminde 1471 yılında Gedik Ahmed Paşa tarafından alınmıştı.

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Antalya`yı gezen Evliya Çelebi, üç yanı bahçelerle çevrili şehrin kale içinde dar sokaklı, 3 bin evli dört mahallesi, kale dışında ise, kuzeyde 20 Türk, 4 Rum Mahallesi bulunduğunu, çarşının surlar dışında yer aldığını, limanın 200 parça gemi alacak büyüklükte olduğunu yazar.Osmanlı Devleti`nin Abdülmecid devrinde (1847) çıkarmaya başladığı salnamelerde (bugünkü anlamıyla yıllık ) Antalya, Konya`ya bağlı olması sebebiyle " Teke Sancağı" adıyla geçmektedir. Antalya, XIX. yüzyıl sonunda Konya Vilayetinin sancağı durumundaydı.İdari bakımdan 5 kaza ve 9 nahiyeye ayrıldı. Toplam köy sayısı 549 idi. Sancak toplam nüfusu 224 bin kişiydi. Bu nüfusun 15 binini Yörükler oluşturuyordu. Bunlar kışı ovalarda, yaz aylarının ise yayla adı verilen platolarda geçirirlerdi. Nitekim Hazine-i Evrak`ta mevcut 1840 tarihli bir belgeden Antalya Kalesi içindeki yerlere iskanları yetersiz olduğundan, sur dışında bir mahalle kurulması ve oraya bir kapı açılması ve kiliselerin onarılması hakkındaki yazıdan, buraya sürekli değişik dinlerden, değişik yerlerden insanların gelerek yerleştikleri anlaşılmaktadır. Antalya şehri, körfezin ortasında, dik bir kayalığın üzerinde kurulmuştu. ve mutasarrıflık buradaydı. Üç surla çevrili olan kentin çok heybetli bir görünüşü vardı. Bu surların alt bölümlerinde bulunan geniş çukurlar, Düden Çayı`nın sularıyla dolar ve şehir, bu su hendekleriyle korunurdu.
XIX, yüzyıl sonunda Antalya Sancağı`na eğitim ve öğretim faaliyetleri, 2 bin 600 öğrencinin devam ettiği 50 okulla sürdürülürdü.

Antalya`da gerek Selçuklular, gerekse Osmanlılar döneminde merkez ve ilçelere 60`dan fazla medresenin bulunduğu bilinir. Bugün pek çoğu harap olmuş bu yapıların içinde 1250 yılında Selçuklu Veziri Karatay tarafından yaptırılan medreseyle, Elmalı`daki Osmanlılar döneminde Ömer Paşa tarafından yaptırılan medrese, sağlam olarak kalmıştır.

XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu`nun bırakmak zorunda kaldığı topraklardan gelen göçmenlerin yerleştirildiği Antalya, sözü geçen yüzyılın ikinci yarısında Konya Vilayetine bağlanan bin sancağın (Teke) merkezi oldu.

Kurtuluş Savaşı Dönemi 

Birinci Dünya Savaşı`ndan önce bu sancak, adı geçen vilayetten ayrılarak bağımsız bir sancak haline girdi. Mütareke döneminde şehir, bir aralık İtalyanların işgali altındaydı. İtalyanlar Antalya halkına, kendilerini Türk dostu olarak göstermeye çalışıyorlardı. Bu amaçla, Yunan işgali bölgesinden Antalya`ya gelen göçmenlere ve yoksul halk tabakalarına çeşitli yardımlarda bulunuyor, ayrıca yollar ve okullar açıyorlardı. Çiftçiyi ve taciri kendi tarafına çekmek isteyen İtalyanlar, gerekli kredileri vermek üzere Banco Di Roma`nın Antalya`da şubelerini açmaktan geri durmadılar. Ancak şehir çok geçmeden boşaltıldı.
Cumhuriyet Dönemi [değiştir]
9 Temmuz 1921 tarihinde İtalyanların geri çekilmesiyle Anadolu Hükümeti`ne bağlandı. Cumhuriyet`in ilanından sonra ise Antalya adı altında, il bazında bugünkü halini aldı.

Coğrafi Özellikleri

Nüfus : 1.719.251
Yüzölçümü : 20.723 km²
Komşu İller : İlin güneyinde Akdeniz, doğusunda İçel, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında ise Muğla illeri vardır.

İl arazisinin ortalama olarak %77.8`i dağlık, %10.2`si ova, %12`si ise engebeli bir yapıya sahiptir. İl alanının 3/4`ünü kaplayan Torosların birçok tepesi 2500-3000 metreyi aşar. İlin her yerinde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar alabildiğine sıcak Kışlar ılıktır. En büyük akarsuları Aksu, Manavgat ve Düden`dir. Düden şehrin yakınlarında 7 kola ayrılarak çağlayanlar halinde denize dökülür. Bu çağlayanların en yükseği 60m`dir.Bütün ilde büyüklü küçüklü 36 çağlayan vardır. Antalya`nın ilçeleri ise Merkez, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike, Kale, Belek, Kaş, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Korkuteli, Elmalı, Göynük, Tekir ova, Side`dir. İl merkezi olan Antalya şehri Antalya Körfezi kıyısındadır. Antalya ovası Toros`ların eteklerinden inince bir düzlük haline gelerek, şehrin kıyıksında denizle birleştiği noktada 20-30 metre yükselerek dik yarlar meydana getirir. Bu yarlar şehrin önünde geri bir girinti çizerek,denizi doğal bir liman haline getirir. Yarlardan biri şehrin orta kesiminde bir uçurumu andırır. Buraya Kadın yarı derler. Teke beyleri günah işleyen kadınları bu uçurumdan atarak cezalandırırlarmış. Şehrin çevresi baştan başa portakal bahçeleri ile kuşatılmıştır. Endüstri olarak sayabileceğimiz Kereste, Un, Çeltik, Pamuklu Dokuma Fabrikaları ile Ferro-Krom Tesisleri vardır. Enerji Hidro Elektirik tesisleri ile sağlanır. Bolca doğal su kaynakları sayesinde su şişeleme fabrikaları kurulmuştur. 1980 Yılından sonra hızla turizme soyunan Antalya şimdilerde 500 kilometrelik sahil şeridiyle, Turizmin başkenti olmuştur. 

Antalya Şehir Rehberi ile Alakalı Yazılar

Air Arabia Antalya seferlerine başladı
Air Arabia Antalya seferlerine başladı
Uzun zamandır Antalya` ya Dubai` den tarifeli direkt uçuş gerçekleştirmeyi hedefleyen Air Arabia havayolu firması, sonunda hedefine ulaştı ve Air Arabia`nın Dubai`den Antalya`ya ilk uçağı 168 yolcu getirdi. Uçak törenle karşılandı.
Anadolujet Ankara - Gazipaşa Uçuşlarına Başlıyor
Anadolujet Ankara - Gazipaşa Uçuşlarına Başlıyor
AnadoluJet, uzakları yakınlaştırmaya devam ediyor. AnadoluJet, şimdi de 25 bin yabancı nüfusa sahip ve Türkiye’nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmını üreten Alanya bölgesinin turizmine daha fazla katkı sağlamak için 22 Ocak 2014 Çarşamba günü Gazipaşa ile Ankara arasında karşılıklı uçak seferlerini başlatıyor.

Haritada Antalya

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları